SPECIALIST IN LABOR LAW AND THE LEGALIZATION OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS

PL
English
Polish
Middle
What We Expect of You

SPECIALIST IN LABOR LAW AND  THE LEGALIZATION OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS

We are looking for a Specialist in Labor Law and the Legalization of Employment of foreigners to join our Team and work with IBA employees. As the Specialist of Labor Law and Legalization of employment of foreigners, you will contribute to the success and well-being of our employees.

 

Qualifications:

 • The law diploma
 • Practical knowledge of issues related to the Labour Code
 • Practical knowledge of issues related to the legalization of employment and stay of foreigners in Poland
 • Professionalism and ability to build good relationships
 • High personal culture, responsibility, and independence in the implementation of entrusted tasks
 • Ability to think analytically
 • Experience in working in a similar position
 • Communicative English minimum B2 level.
 • Fluent in written and spoken Polish
 • Work Permit in Poland
 • Knowledge of the Russian language will be a plus

 

Our recruitment process includes the following steps:

STEP 1 Submit your application in English.*

STEP 2 Our recruiter will contact you for a brief telephone interview to assess your English language skills.

STEP 3 Selected candidates will receive an invitation to a video meeting with a team member and the future manager.

STEP 4 The final stage of the recruitment process will take place in person at our office.

*Please note that we will only contact candidates who meet the requirements of the position.

Project Description

Main tasks & responsibilities:

 • Tracking legal changes and preparing summaries for management,
 • Advising on immigration law,
 • Counseling on labor law,
 • Audit and indication of possible forms of employment
 • Contact with Public Institutions
 • Preparation of reports and analyses
 • Preparation of legalization documentation required from the employer
 • Support for IT systems to support the processes of verifying the employment status of employees

Our offer in Poland:

 • Permanent Employment or B2B.
 • Competitive Salary.
 • Work tools.
 • Flexible working hours.
 • Working from home or our office in Wroclaw- possible hybrid work.
 • By working with us today, you gain experience in implementing of projects of a wide variety in a diverse industry with international teams.
 • Selection of benefits such as private medical care provided by Medicover, Multisport card, cafeteria system, language courses, integration events, and many more as we grow.

We have over 30 years of experience in providing comprehensive solutions in various industries. During this time, we have achieved success in over 2,000 projects and established development centers in several countries in Europe, the United States, Africa, and Asia. IBA Group develops and integrates custom software, implements proprietary and vendor solutions, and offers technical support and consulting. Fundamental areas: mainframe software, corporate and mobile applications, web, SAP and other ERP, BI, and IBM Tivoli systems.

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IBA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w: al. Wiśniowa 43A, 53-137 Wrocław (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: ibapoland@ibagroup.eu.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jak również w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska przez okres: maks. 3 lat od zakończenia publikacji ogłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych oraz naszym kontrahentom, na rzecz których prowadzone są procesy rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: ibapoland@ibagroup.eu.

 

 

 

 

Elżbieta Hładyszowska
Personnel specialist:

Elżbieta Hładyszowska

Attach Resume
Fill Out a Resume
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies.
accept all disable